Cytat z życia Friedricha Nietzschego.

  • miłego weekendowego mema