Cytat o znaczeniu tych chwil w naszym życiu autorstwa dr Seussa.