Cytat Marka Twaina o szanowaniu siebie z obrazem kwitnących kwiatów migdałów.