• cytat mojej pięknej żony
  • Cytat życzliwości na obraz przyrody.